>> main page <<

Nagranie płyty odbyło się w 2000 roku w studio Polskich Nagrań Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie.
Płyta została wydana przez Polskie Nagrania Edition.


Henryk Bajer, ¶piew:


Małgorzata Wejsis, fortepian:


Katarzyna Demus, skrzypce:


Jerzy Muranty, wiolonczela:


Henryk Bajer i Małgorzata Wejsis w studio:

Deutsche Fassung